Časopis

Časopis pro obchod a jeho dodavatele. Najdete v něm informace ze světa obchodu, dodavatelů, logistiky, o nových technologiích pro obchod a řadu dalších témat zaměřených na problematiku retailu. Cílové skupině profesionálů nabízí ve spojení s domovskou stránkou www.retailnews.cz aktuální informace užitečné pro jejich každodenní práci.

Retail News vychází jako měsíčník 10 x ročně, s dvojčísly 1–2 (leden/únor) a 7–8 (červenec/srpen).
Je distribuován formou newsletteru. Tištěná verze je zasílána v počtu 2000 výtisků formou přímé distribuce manažerům obchodních řetězců a aliancí, nákupčím a marketingovým manažerům.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011