Chování spotřebitele a trendy na trhu vín v České republice a ve světě

Publikace reaguje na relativní nedostatek literatury v oblasti trhu vín v ČR obecně a ještě specifičtěji v oblasti chování spotřebitele. Jeho cílem je určit hlavní současné trendy v oblasti chování spotřebitele na trhu vín v ČR, provést jejich komparaci s trendy na trhu vín ve světě a na základě nich pak formulovat doporučení pro budování silné značky na trhu vín v ČR, která má jasně definovanou identitu a image. Konkrétními dílčími cíli tohoto textu jsou rovněž tvorba modelu rozhodovacích stromů spotřebitele na trhu vín a určení modelu spotřebitelských segmentů českého spotřebitele vína.

Celý text je rozdělený do tří hlavních částí.

První část se věnuje rozboru nabídkové strany trhu vín v ČR. Postupuje od obecné charakteristiky vinohradnictví v ČR, přes výrobu a obchod s vínem (včetně dovozu a vývozu), legislativní rámec, až po detailnější analýzu konkrétně oblasti trhu vín off-trade z hlediska koncentrace a konkurence.

Druhý oddíl se věnuje poptávkové straně trhu vín v ČR, zejména chování spotřebitele na trhu vín. Součásti tohoto oddílu je vyvinutí a deskripce modelů chování spotřebitele na trhu vín v ČR – konkrétně modelu rozhodovacích stromů a modelu spotřebitelských segmentů na trhu vín v ČR. Tato část práce čerpá převážně z primárních zdrojů – z dvou vlastních (primárních) výzkumů, které byly provedeny v letech 2016 a 2018 na panelu cca 1000 respondentů (strukturou odpovídající populaci ČR). Na základě zjištěných výsledků jsou definovány a dále rozvinuty hlavní trendy v chování spotřebitele na trhu vína v ČR, které jsou dále komparovány s trendy ve světě (na základě expertních rozhovorů se zástupci vybraných vinařství v Chile, Argentině, Austrálii a na Novém Zélandu).

Třetí oddíl textu syntetizuje závěry a poznatky z obou předcházejících oddílů. Jedná se o část aplikační a tvůrčí, která si klade za cíl navrhnout koncept pro tvorbu a budování silné značky s jasně určenou identitou na trhu vín v ČR. Součástí třetího oddílu jsou rovněž doporučení platná pro jednotlivé aktéry na trhu vín v ČR, jako jsou výrobci, dovozci, retailové firmy, stát a rovněž Vinařský fond.

Cena: 390,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Objednávka publikace

Jméno a příjmení (název firmy) - použijte jako variabilní symbol

Ulice

PSČ

Město

E-mail

Telefon

ÚDAJE PRO PLATBU:
Forma úhrady: bankovním převodem
CZK
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2900910244/2010
EUR
Číslo účtu: 2600910250
IBAN: CZ9820100000002600910250
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: jméno a příjmení (název firmy)