Retail marketing (Přepracované vydání)

Publikace autorů Milana Postlera a Vladimíra Bárty, kteří aktivně působí v akademické sféře i v praxi, se věnuje problematice Retail marketingu. Při zpracování autoři důsledně uplatnili interdisciplinární přístup s využitím poznatků z marketingu, ekonomie, psychologie a sociologie. Ve struktuře knihy se projevuje marketingový mix tzv. 5P, tj. Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (místo) a People (lidé) v aplikaci v maloobchodu. Pojetí publikace odráží koexistenci kamenných prodejen a internetových obchodů v současné praxi v České republice a související roli omnichannelu jako jednoho z aktuálně nejpoužívanějších marketingových nástrojů v retailu.

Autoři se více zabývají prostředím retailingových řetězců a jejich kamenných prodejen, tudíž tradičním obchodem. Velká pozornost je přitom věnována spotřebitelům s tím, že chování spotřebitele je formováno jeho osobností a jeho celostním charakterem. Retail a jeho velkoprodejny přinesly do ekonomiky novou kvalitu obchodní aktivity, v níž dominuje pozitivní přínos pro všechny segmenty, které se na ní podílejí. Na závěr se autoři věnují koncepčním úvahám, v nichž se nezbytně propojuje přístup retail managementu a retail marketingu.

Kapitolou věnovanou standardizaci v maloobchodu přispěla do publikace Pavla Cihlářová, ředitelka Sdružení GS1 Czech Republic.

Knížku kromě studentů mohou využít i manažeři, kteří se problematikou retail marketingu zabývají v praxi.

Cena: 209,-Kč (cena včetně poštovného a balného do 31.5.2020)

Objednávka publikace

Jméno a příjmení (název firmy) - použijte jako variabilní symbol

Ulice

PSČ

Město

E-mail

Telefon

ÚDAJE PRO PLATBU:
Forma úhrady: bankovním převodem
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2900910244/2010
Variabilní symbol: jméno a příjmení (název firmy)