Sociokulturní aspekty managementu služeb

Publikace určená pro studenty vysokých škol i odborníky z praxe se zaměřuje na člověka, manažera pohybujícího se v různých sociálních skupinách, kde se spojuje s jinými lidmi. V současné době stále více firem a institucí zakládá své rozhodování na empirických datech, která samy získávají a zpracovávají. Hranice mezi tradiční a moderní společností je poměrně ostrá a je vyznačena radikální přeměnou instituce na služby, kde hraje v ekonomickém životě moderní společnosti podstatně jinou roli než ve společnosti tradiční.

Monografie je zaměřena následující problematiku sociologie managementu:

 • Trh – znak moderní společnosti.
 • Sociokulturní aspekty jednání lidské společnosti ve službách a v lidském rozhodování.
 • Sociálně kulturní vlivy – vliv kultury – sociokulturní výzkum ve službách.
 • Sociokulturní aspekty lidské společnosti a sociálních jevů se zaměřením na gender.
 • Sociokulturní aspekty vzdělávání zaměstnanců ve službách se zaměřením na hotelový a gastronomický průmysl.
 • Zaměstnanost / nezaměstnanost / fluktuace jako sociální problém zaměstnanců ve službách, ruku v ruce se mzdovou politikou.
 • Rasová nesnášenlivost, netolerance, diskriminace, kulturní rozdíly jako sociokulturní problém etiky a etikety v sektoru služeb.
 • Sociální marketing ve službách.
 • Sociokulturní aspekty věkových skupin – postoje společnosti k starším lidem a jejich následné začlenění do pracovně-právního procesu v sektoru služeb.
 • Sociokulturní aspekty zdraví a nemoci se zaměřením na syndrom vyhoření, stres a frustrace jako jedny z překážek managementu služeb.
 • Sociokulturní aspekty masmédií a masové komunikace se zaměřením na sebereflexi managementu služeb v procesu tvůrčího myšlení.

Cena: 110 Kč

Objednávka publikace

Jméno

E-mail

Telefon