Teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání

Publikace je určena všem, kteří se zajímají o výuku ekonomických předmětů, ať už jde o pedagogy nebo studenty. Svým obsahovým zaměřením i způsobem zpracování daného tématu představuje ojedinělý informační zdroj.

Kolektiv autorů dvou sesterských kateder ze dvou vysokých škol – Katedry didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a Katedry pedagogiky Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě – zpracoval vědeckou monografii zaměřenou na teoretické aspekty racionalizace ekonomického vzdělávání, která zkoumá podstatné oblasti komplexního didaktického systému.

Pokud do komplexního didaktického systému zařadíme cíle a obsah vzdělávání, organizační formy výuky, vyučovací metody a didaktické zásady, tj. všechny nemateriální i materiální prostředky vyučování, potom se předkládaná monografie věnuje vedle didaktických zásad všem jeho prvkům včetně zkoumání jeho kvality v ekonomickém vzdělávání.

Počet stran: 535

Cena: 490 Kč

Objednávka publikace

Jméno

E-mail

Telefon