Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi

Oblast zodpovědnosti mistra je plně srovnatelná s vedoucím Cost-Centra či ředitele závodu. Je to personalista s rozsáhlými sociálními kompetencemi, který v každém směru nese zodpovědnost za zaměstnance. Je to výrobce, který musí vyrábět každou hodinu požadovaný počet kusů, samozřejmě ve stanovené kvalitě. Zároveň je finančníkem, který musí sledovat a řídit náklady a produktivitu. Aby mohl vůbec dostát tomuto vysokému zatížení, musí splnit mistr mnoho osobních podmínek, ale také mu musí být dány k dispozici ze strany firmy potřebné nástroje.

Publikace je věnována základním cílům, úkolům a principům managementu, motivování jednotlivců i týmů, týmové práci, komunikaci v týmu, řešení problémů, obtížným komunikačním situacím a systému kvality v práci manažera. Proto publikace může posloužit všem začínajícím manažerům, těm, kteří jsou na dráhu manažerů připravováni nebo se sami připravují. Autoři čerpají z teoretických, praktických a osobních zkušeností starší i moderní personalistiky.

Cena: 129 Kč

Objednávka publikace

Jméno

E-mail

Telefon