Publikace

Sociokulturní aspekty managementu služeb

Publikace určená pro studenty vysokých škol i odborníky z praxe se zaměřuje na člověka, manažera pohybujícího se v různých sociálních skupinách, kde se spojuje s jinými lidmi. V současné době stále více firem a institucí zakládá své rozhodování na empirických datech, která samy získávají a zpracovávají. Hranice mezi tradiční a moderní společností je poměrně ostrá a je vyznačena radikální přeměnou instituce na služby, kde hraje v ekonomickém životě moderní společnosti podstatně jinou roli než ve společnosti tradiční.

Cena: 110 Kč

Bližší informace o publikaci

Manažerské případové studie

Publikace je určena pro akademickou obec, studenty všech oborů a manažery současné či budoucí nebo praktické kouče. Případová studie totiž není pouze nástrojem pro rozšiřování teoretického zázemí četných disciplín, ale dokáže ideálně posloužit jako nástroj edukace praktických dovedností pro studenty i zkušené praktiky.

Kniha je psána svižným, čtivým jazykem, který čtenáře nenásilně přenáší do odborné problematiky.

Cena: 264 Kč

Bližší informace o publikaci

Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi

Oblast zodpovědnosti mistra je plně srovnatelná s vedoucím Cost-Centra či ředitele závodu. Je to personalista s rozsáhlými sociálními kompetencemi, který v každém směru nese zodpovědnost za zaměstnance. Je to výrobce, který musí vyrábět každou hodinu požadovaný počet kusů, samozřejmě ve stanovené kvalitě. Zároveň je finančníkem, který musí sledovat a řídit náklady a produktivitu. Aby mohl vůbec dostát tomuto vysokému zatížení, musí splnit mistr mnoho osobních podmínek, ale také mu musí být dány k dispozici ze strany firmy potřebné nástroje.

Cena: 129 Kč

Bližší informace o publikaci

Gastronomie v toku času I

Pohled do světa potravin a gastronomie z několika různých pohledů přináší publikace Gastronomie v toku času I, kterou vydalo nakladatelství Press21 ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze.

Cena: 199 Kč

Bližší informace o publikaci