Publikace

Chování spotřebitele a trendy na trhu vín v České republice a ve světě

Publikace reaguje na relativní nedostatek literatury v oblasti trhu vín v ČR obecně a ještě specifičtěji v oblasti chování spotřebitele. Jeho cílem je určit hlavní současné trendy v oblasti chování spotřebitele na trhu vín v ČR, provést jejich komparaci s trendy na trhu vín ve světě a na základě nich pak formulovat doporučení pro budování silné značky na trhu vín v ČR, která má jasně definovanou identitu a image. Konkrétními dílčími cíli tohoto textu jsou rovněž tvorba modelu rozhodovacích stromů spotřebitele na trhu vín a určení modelu spotřebitelských segmentů českého spotřebitele vína.

Cena: 390,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci

Retail marketing (Přepracované vydání)

Vyprodáno

Publikace autorů Milana Postlera a Vladimíra Bárty, kteří aktivně působí v akademické sféře i v praxi, se věnuje problematice Retail marketingu. Při zpracování autoři důsledně uplatnili interdisciplinární přístup s využitím poznatků z marketingu, ekonomie, psychologie a sociologie. Ve struktuře knihy se projevuje marketingový mix tzv. 5P, tj. Product (produkt), Price (cena), Promotion (propagace), Place (místo) a People (lidé) v aplikaci v maloobchodu. Pojetí publikace odráží koexistenci kamenných prodejen a internetových obchodů v současné praxi v České republice a související roli omnichannelu jako jednoho z aktuálně nejpoužívanějších marketingových nástrojů v retailu.

Autoři se více zabývají prostředím retailingových řetězců a jejich kamenných prodejen, tudíž tradičním obchodem. Velká pozornost je přitom věnována spotřebitelům s tím, že chování spotřebitele je formováno jeho osobností a jeho celostním charakterem. Retail a jeho velkoprodejny přinesly do ekonomiky novou kvalitu obchodní aktivity, v níž dominuje pozitivní přínos pro všechny segmenty, které se na ní podílejí. Na závěr se autoři věnují koncepčním úvahám, v nichž se nezbytně propojuje přístup retail managementu a retail marketingu.

Kapitolou věnovanou standardizaci v maloobchodu přispěla do publikace Pavla Cihlářová, ředitelka Sdružení GS1 Czech Republic.

Knížku kromě studentů mohou využít i manažeři, kteří se problematikou retail marketingu zabývají v praxi.

Cena: 209,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč; (15,90,- EUR včetně dopravy)

Bližší informace o publikaci

Psychologie trhu v obchodu a službách

Vyprodáno

Tato kniha přináší základní poznatky z psychologie trhu jako aplikované disciplíny a klade si za cíl jednoduchým a srozumitelným způsobem přiblížit tuto problematiku čtenáři. Věnuje se obecnějšímu pojetí psychologie trhu. V našich podmínkách je toto téma rozděleno na celou řadu dílčích a jednotlivě publikovaných součástí psychologie trhu. Jedná se například o psychologii osobnosti, psychologii reklamy, psychologii prodeje, chování zákazníka, emoce v marketingu, psychologie nákupního chování apod.

Cena: 110,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci

Sociokulturní aspekty managementu služeb

Publikace určená pro studenty vysokých škol i odborníky z praxe se zaměřuje na člověka, manažera pohybujícího se v různých sociálních skupinách, kde se spojuje s jinými lidmi. V současné době stále více firem a institucí zakládá své rozhodování na empirických datech, která samy získávají a zpracovávají. Hranice mezi tradiční a moderní společností je poměrně ostrá a je vyznačena radikální přeměnou instituce na služby, kde hraje v ekonomickém životě moderní společnosti podstatně jinou roli než ve společnosti tradiční.

Cena: 110,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci

Manažerské případové studie

Publikace je určena pro akademickou obec, studenty všech oborů a manažery současné či budoucí nebo praktické kouče. Případová studie totiž není pouze nástrojem pro rozšiřování teoretického zázemí četných disciplín, ale dokáže ideálně posloužit jako nástroj edukace praktických dovedností pro studenty i zkušené praktiky.

Kniha je psána svižným, čtivým jazykem, který čtenáře nenásilně přenáší do odborné problematiky.

Cena: 264,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci

Vzděláváním od mistra k výrobnímu manažerovi

Oblast zodpovědnosti mistra je plně srovnatelná s vedoucím Cost-Centra či ředitele závodu. Je to personalista s rozsáhlými sociálními kompetencemi, který v každém směru nese zodpovědnost za zaměstnance. Je to výrobce, který musí vyrábět každou hodinu požadovaný počet kusů, samozřejmě ve stanovené kvalitě. Zároveň je finančníkem, který musí sledovat a řídit náklady a produktivitu. Aby mohl vůbec dostát tomuto vysokému zatížení, musí splnit mistr mnoho osobních podmínek, ale také mu musí být dány k dispozici ze strany firmy potřebné nástroje.

Cena: 129,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci

Gastronomie v toku času I

Vyprodáno

Pohled do světa potravin a gastronomie z několika různých pohledů přináší publikace Gastronomie v toku času I, kterou vydalo nakladatelství Press21 ve spolupráci s Vysokou školou hotelovou v Praze.

Cena: 199,-Kč + poštovné a balné 100,-Kč

Bližší informace o publikaci